หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งและ/หรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ

Download

0 Downloads

Owner: ณัชชา จิตมาเส

Last Updated: 10-03-2020 13:33

Share
DescriptionPreviewVersions