โรงพยาบาลลำทับเปิดให้บริการจองวัคซีนต้านโควิด-19

 

ผู้ที่ประสงค์จองรับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลลำทับ สามารถเข้าลงทะเบียนได้โดย
– จองผ่านไลน์ โดยการสแกน QR Code ตามภาพ
– เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามวัน-เวลานัดรับวัคซีนผ่านไลน์นี้ได้เลย หรือผ่านเพจ Facebook โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่
หมายเหตุ: วัน-เวลานัด จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนฉีดไม่น้อยกว่า 2 วัน