โรงพยาบาลลำทับรับมอบถังบรรจุน้ำจากบริษัทเมดิคอลโกลฟ

 

โรงพยาบาลลำทับขอขอบคุณบริษัทเมดิคอลโกลฟ ผู้บริจาคถังบรรจุน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ มา ณ ที่นี้