โรงพยาบาลลำทับรับมอบตู้ล็อคเกอร์จาก บ้านไร่ตะวันหวานและบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคทอรี่จำกัด


วันที่ 5 มีนาคม 2563 บ้านไร่ตะวันหวานและบริษัทไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคทอรี่จำกัด ได้ทำการมอบตู้ล็อคเกอร์จำนวน 70 ใบให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน ในอำเภอลำทับและศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้งานสืบไป

บัดนี้ โรงพยาบาลลำทับ ได้รับมอบตู้ล็อคเกอร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง