โรงพยาบาลลำทับรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลลำทับรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์จาก คุณพ่อธรรมรัตน์ สองทอง คุณแม่ทวี สองทอง ร่วมกับ คณะลูกหลานและญาติพี่น้อง เป็นมูลค่ากว่า 60,000 บาท โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้