โรงพยาบาลลำทับขอความร่วมมือจากทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับบริการ