โรงพยาบาลลำทับขอขอบคุณ คุณพ่อธรรมรัตน์ สองทอง คุณแม่ทวี สองทอง ร่วมกับ คณะลูกหลานและญาติพี่น้อง

โรงพยาบาลลำทับขอขอบคุณ คุณพ่อธรรมรัตน์ สองทอง คุณแม่ทวี สองทอง ร่วมกับ คณะลูกหลานและญาติพี่น้อง ผู้มอบเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลลำทับมา ณ ที่นี้