โรงพยาบาลลำทับขอขอบคุณผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้ COVID-19

ขอขอบคุณ คุณป้าซิ้ม ใสขำ ผู้บริจาคให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำทับ เพื่อสนับสนุนทีมในการต่อสู้ COVID-19 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ขอขอบคุณสายธารน้ำใจจาก ธนาคารออมสิน ผู้บริจาคน้ำดื่มให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการอำเภอลำทับ เพื่อสนับสนุนทีมในการต่อสู้ COVID-19