เรื่องควรรู้ COVID-19

โรคติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​2019

อาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
พื้นที่เสี่ยง : จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ผรั่งเศส เยอรมัน

Cr : FB : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข