เชิญชวนหน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า