วิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม ในส่วนของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และพื้นที่พิเศษ