วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลลำทับเข้าร่วมต้อนรับ นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดการประชุมคปสจ. กระบี่สัญจร ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อ.ลำทับ จ.กระบี่

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) กระบี่สัญจร ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อ.ลำทับ จ.กระบี่ โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งหุ่นยนต์ดินสอจากโรงพยาบาลลำทับ เข้าร่วมต้อนรับ