วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลลำทับดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลลำทับดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ บ้านเลขที่ 159 ม.3 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ พบผู้ป่วยชายไทยอายุ 10 ปี โดยมีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยการพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย จำนวน 7 หลังคาเรือนพร้อมทั้งมอบโลชั่นกันยุงและข้อมูลสำคัญแก่เจ้าของบ้าน บุคคลในครัวเรือน และบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง