ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19_0001