****ประกาศจากโรงพยาบาลลำทับ**** “งดเยี่ยมทุกกรณี” ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

****ประกาศจากโรงพยาบาลลำทับ****
 
             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการเผยแพร่ โรงพยาบาลลำทับขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมทุกกรณี”
 
หมายเหตุ: ให้ญาติเฝ้าได้ 1 คน/เตียง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป