ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวไม่น้อยกว่า 563 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์