นายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ รับมอบวัคซีน Sinovac และเป็นประธานดำเนินการบริการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19