ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลลำทับ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรรูปแบบเสมือนจริงในงาน THE 2nd WORLD PATIENT SAFETY DAY AND THE 4th THAILAND PATIENT AND PERSONNEL SAFETY DAY

ในวันที่ 17 กันยายน 2563 นายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ประจำปี 2563 จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วมประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกครั้งที่ 2 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563” ผ่านระบบสื่อทางไกล Virtual Conference ณ ห้องประชุม Grand hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร