ขอบคุณ คุณ อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม ผู้มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่