ขอขอบคุณร้านโปรดปราณเภสัช ที่ได้มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้กับโรงพยาบาลลำทับ